Általános szerződési feltételek

bab_ugyfel

Általános Szerződési Feltételek
PIPITER.HU Webáruház
(2021. 06. 08.)

Kedves Vásárlónk!

-Üdvözöljük a PIPITER.HU webáruház vásárlói között. Kérjük, megrendelése jóváhagyása előtt figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF)!

-Megrendelésének jóváhagyásával és elküldésével, valamint annak a PIPITER.HU webáruház (továbbiakban PIPITER.HU) által történő visszaigazolásával Ön, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján a PIPITER.HU vásárlója lesz. A PIPITER.HU üzemeltetője, mint Eladó, valamint Ön, mint Vevő között az alábbiakban részletezett feltételek alapján, távollévők közötti szerződés jön létre.

-Figyelem! A létrejött szerződés fizetési kötelezettséggel járó megrendelésnek minősül!

-A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre.

-Jelen szerződés nem kerül iktatásra. Kizárólag elektronikus formátumban, ráutaló magatartás alapján kerül megkötésre (nem kerül iktatásra), későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

-Jelen dokumentumban foglaltak a PIPITER.HU webáruház internetes felületén történő megjelenésével lépnek hatályba.

-Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (http:/pipiter.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://pipiter.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

-Amennyiben jelen dokumentumban foglaltakkal Ön nem ért teljes egészében egyet, és azokat nem kívánja önmagára nézve kötelező érvényűnek elismerni, kérjük, ne vegye igénybe szolgáltatásainkat!

 

A PIPITER.HU webáruház üzemeltetője:

-Név: Szekeresné Kövécs Éva e. v.

-Nyilvántartási szám: 6108670

-Adószám: 53933526-2-39

-Képviselő: Szekeresné Kövécs Éva

 

A PIPITER.HU webáruház Vevőszolgálatának elérhetőségei:

-Levelezési cím: 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth utca 45-47.

-Weboldal: http://www.pipiter.hu

-E-mail: mause@mause.hu

-Telefon: +36 88/467 777 (Munkanapokon: 7:00 - 15:30)

 

Székhely (és a panaszkezelés helye):

-Cím: 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth utca 45-47.

-Telefonszám: +36 88/467 777

-Fax: +36 88/589 330

-E-mail cím: mause@mause.hupipiter@ajandek-fatargyak.hu

-Levelezési cím: 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth utca 45-47.

-Bankszámlaszám: 10300002-43712979-00003285

-Számlavezető bank: MKB Bank, Veszprém

-Tevékenységi kör: TEÁOR 324001, Játékgyártás; 321303 Ajándéktárgy- és díszműáru-készítés; 324002 Nép- és iparművészeti játékok gyártása; 741001 Divattervezés, formatervezés, grafika

-Adatvédelmi biztos iroda nyilvántartási szám: NAIH-64992/2013

-Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Veszprém megyei Kormányhivatal

 

Tárhely-szolgáltató elérhetőségei:

-Websas.hu Kft.

-1149 Budapest, Egressy út 27-29. B/3

-Telefon: +36 1 422 1460

-E-mail: info@websas.hu

-Weboldal: http://www.websas.hu

 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

-1.1. A PIPITER.HU webáruházban megvásárolt minden egyes termék esetében a PIPITER.HU Webáruház üzemeltetője az Eladó.

-1.2. A PIPITER.HU webáruházban szabadon lehet böngészni, a felhasználók regisztrációval és regisztráció nélkül is vásárolhatnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.

-1.3. A PIPITER.HU webáruház az Interneten keresztül, elektronikus úton értékesíti termékeit a kiskereskedelmi forgalomban.

-1.4. A termékek a PIPITER.HU webáruház internetes felületén, a pipiter.hu internetes címen elérhető webáruházban tekinthetők és vásárolhatók meg.

-1.5. Amennyiben a Vevő bármely személyes vagy technikai okból kifolyólag nem kívánja, vagy nem tudja rendelését az internetes felületen keresztül elküldeni, kérheti az Eladó telefonos ügyfélszolgálatának segítségét hétfőtől-péntekig, 07:15 órától 15:35 óráig a +36 88/467 777 telefonszámon, a rendelés faxon vagy e-mailben történő feladásához.

-1.6. Az Eladó Vevőszolgálata rövid szöveges üzeneteket (SMS) nem fogad, és azokra nem reagál.

-1.7. Az online játékbolton keresztül történő vásárlással a Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és az elektronikus vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a saját számítógépe biztonságos használatáról, valamint az azon tárolt adatok védelméről.

 

2. ADATVÉDELEM

-2.1. A PIPITER.HU webáruházat felhasználó természetes személyek (a továbbiakban: érintettek) személyes adatainak kezelése szabályait az „Adatvédelmi/Adatkezelési Tájékoztató” (a továbbiakban: Tájékoztató) rögzíti, melyet a weboldal tetején lévő menüből, vagy ide kattintva lehet elérni. A Tájékoztató nem vonatkozik más oldalakra, amelyeket a Weboldalról linkekkel lehet elérni.

-2.2. Az Eladó, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a mellékelt Tájékoztató tartalmát, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az ott megfogalmazottaknak.

-2.3. Az Eladó kéri a PIPITER.HU webáruházat felhasználó természetes személyeket, hogy a jelen ÁSZF tartalmának megismerése mellett olvassák el a mellékelt Tájékoztatóban megfogalmazott Adatvédelmi és adatkezelési szabályokat!

 

3. REGISZTRÁCIÓ

-3.1. A PIPITER.HU webáruházban történő vásárlás megkezdéséhez és lebonyolításához egyszeri regisztráció és bizonyos személyes adatok megadása (név, cím, telefonszám, e-mail cím) szükséges.

-3.2. A Webáruházba történő regisztráció ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel, a megadott adatokat az Eladó csak és kizárólag az online vásárlás lebonyolításához használja fel.

-3.3. A Vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében a képviseletre jogosult, vagy arra felhatalmazott személy járhat el. A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor megszüntetheti.

-3.4. A sikeres regisztráció után a Felhasználó a megadott jelszavával bármikor képes bejelentkezni a Webáruházba és ott Vevőként online módon vásárolni.

-3.5. A regisztráció, és ezzel a Vevő adatainak törlése bármely, jelen ÁSZF-ben feltüntetett Vevőszolgálati elérhetőségen kérhető. Ilyen esetben az Eladó lehetőségeihez mérten haladéktalanul, de legkésőbb a hatályos jogszabályoknak megfelelő határidőn belül intézkedik az adatok törléséről.

 

4. FELELŐSSÉG

-4.1. A Vevőnek tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal a Webáruház korlátlan rendelkezésre állásáért.

-4.2. Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal azon weboldalak tartalmáért, amelyeket linkeken keresztül a Webáruház oldalairól el lehet érni.

-4.3. Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

-4.3.1. Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

-4.3.2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a PIPITER.HU webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

-4.3.3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

-4.3.4. Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

-4.3.5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.

-4.3.6. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

-4.4. Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett, vagy közvetlen kárért, ami a PIPITER.HU webáruházhoz való csatlakozás miatt a Vevőnél következett be.

-4.5. Az Eladó nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Vevő a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan, esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára átadja, illetve használatukat lehetővé teszi.

-4.6. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

-4.7. Az Eladó bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a PIPITER.HU webáruház internetes felületén történt megjelenés időpontjától lép hatályba.

-4.8. Az Eladó bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit, szabályait és / vagy a PIPITER.HU webáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és az Eladó nem vonható felelősségre, ha így tesz.

-4.9. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a PIPITER.HU webáruház internetes felületén. Bármely Vevőnek, aki nem ért egyet a módosításokkal, fel kell hagynia a vásárlással.

 

5. TERMÉKINFORMÁCIÓ

-5.1. A Vevő a megvásárolható áruk jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról tudhatja meg.

-5.2. A termékekről megjelenő képek általában a tényleges árut ábrázolják, amennyiben ettől jelentős eltérés van, az a kép mellett feltüntetésre kerül. A termékekhez kapcsolódó ismertető, leírás, használati utasítás pontatlanságáért az adott termék beszállítója a felelős. A modellek és technikai paramétereik előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A műszaki változás joga fenntartva.

-5.3 A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az áfa-t is. A feltüntetett árak forintban értendők, nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján az Eladó ajánlati kötöttsége nem áll be.

-5.4. A konkrét vevői megrendelés visszaigazolásán szereplő termék és szolgáltatás árak az Eladó részéről közvetlen árajánlati tételnek minősülnek, melyet a Vevő nem köteles elfogadni.

-5.5. A PIPITER.HU webáruház rendszere által automatikusan kiküldött megrendelés visszaigazolás nem azonos az Eladó megrendelés visszaigazolásával, csupán a Vevő tájékoztatására szolgál, hogy a Webáruház rögzítette a megrendelést. Ez a tény a kiküldött üzenetben is feltűntetésre kerül.

-5.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljes körűen tájékoztatja Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

-5.7. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl.: a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron visszaigazolni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

-5.8. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit  egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

 

6. VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK

-6.1. Az egyes termékekről a regisztrált Vevő a webáruház felületén véleményt nyilváníthat, melyet az Eladó moderálás után véglegesít és jelenít meg a többi látogató részére.

-6.2. A Vevő termékről alkotott pozitív vagy esetleges negatív véleményéért az Eladó felelősséget nem vállal, azok a Vevő egyéni felelősségi körébe tartoznak.

 

7. MEGRENDELÉS

-7.1. A PIPITER.HU webáruházban történt rendeléssel a Vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, valamint tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

-7.2. A megrendelések feldolgozása folyamatosan, jellemzően munkanapokon 07:00 és 15:30 óra között történik. Megrendelés feladására a hét bármely napján, egész nap van lehetőség.

-7.3. A PIPITER.HU webáruházban történő megrendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vevő a megrendelő (pénztár) oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti, vagy telefonon történő megrendelés esetén azokat maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a PIPITER.HU webáruház üzemeltetője felelősséget nem vállal.

-7.4. A megrendelés bármilyen módosításához a Vevő kérje az Eladó Vevőszolgálatának segítségét, a jelen Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségek bármelyikén.

-7.5. Az Eladó a megrendelés visszaigazolásától számítva 7 munkanapon belül megkezdi a megrendelés teljesítését, amennyiben a kiválasztott termék készleten van. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a készletre vonatkozó információkat a beszállító partnerei által biztosított adatokra alapozva tünteti fel a webáruházban, amelyekért nem vállal felelősséget.

-7.6. A kiválasztott termék készlethiánya esetén az Eladó értesíti a Vevőt a szállítás várható időszakáról, melyet     a Vevő visszaigazolással két munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételtől), vagy elfogad (megerősíti vételi szándékát). A Vevő részéről a visszaigazolás elmulasztása a megrendelés megerősítésének minősül.

-7.7. Az Eladó hangsúlyozottan felhívja a Vevő figyelmét, hogy hibásan megadott kapcsolattartási vagy szállítási adatok esetén a megrendelés teljesítése nem lehetséges. A hibásan megadott adatokból eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget.

-7.8. A rendelés menete:

-Vevő a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba / vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a  vásárlást.

-Vevő a megvásárolni kívánt termék(ek) darabszámát beállítja.

-Vevő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár, Kosár megtekintése” ikonra kattintva.

-Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Még nézelődöm” gombot.  Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X”  ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a "+,-" ikonokra kattint a Vevő.

-Vevő kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási / fizetési módot.

-Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

 

-A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a jótállási jegyet (ha van) a csomag tartalmazza.

-Az adatok megadását követően Vevő a „Rendelés véglegesítése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. Figyelem! Fizetési  kötelezettséggel járó megrendelés!

-Adatbeviteli hibák javítása: Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az  előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A "törlés - X" ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.  Mennyiség véglegesítéséhez a "+, -" ikonokra kattint a Vevő.

-Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a  Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de  legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses  kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a  Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási  felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg  regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

8. SZÁLLÍTÁS 

-Szállítási költségek: A lenti árak Magyarország területén érvényesek, és az áfát tartalmazzák. Külföldre történő rendelés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, és elküldjük a várható szállítási költséget.

-Termékeinket átlagosan 3-6 munkanapon belül juttatjuk el a címzetthez.

-Raktáron nem lévő termék rendelése esetén a teljesítési idő 30 nap. Minden esetben értesítjük a vásárlót a várható szállítási időről valamely általa megadott elérhetőségen.

 

Postaköltségeink utánvétes fizetés esetén, 50 000 forintos összeghatárig

(Áraink bruttó árak, tartalmazzák a mindenkori Áfa értékét.)

Súlyhatárok

Házhoz szállítás

Postán maradó

Mol Pont

0-2 kg

3 480 forint

2 830 forint

2 830 forint

2-5 kg

3 840 forint

3 160 forint

3 160 forint

5-10 kg

4 100 forint

3 550 forint

3 550 forint

10-20 kg

4 895 forint

3 965 forint

3 965 forint

20-30 kg

7 070 forint

5 310 forint

-

30-40 kg

9 715 forint

-

-

50 000 forint, illetve 40 kg felett egyedi szállítási díjat határozunk meg.

Ilyen esetben munkatársunk keresni fogja a megrendelőt a leadott megrendelésen szereplő elérhetőségek valamelyikén.


-8.1. Terméket az Eladó külföldre is szállít. Ilyen esetben kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a megadott elérhetőségek bármelyikén!

-8.2. A megrendelt áru kézbesítése a Vevő választása szerint futárszolgálat útján történik.

-8.3. A Vevő megrendelését nyitvatartási időben személyesen is átveheti az Eladó központi telephelyén, amely a 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth utca 45-47. szám alatt található.

-8.4. Logisztikai partnerünk, az MPL Kft. országosan biztosítja a csomagok kiszállítását.

-8.4.1. A futárszolgálat útján történő kiszállítást az MPL végzi a saját üzletszabályzatában foglaltaknak  megfelelően, amely megtalálható a cég honlapján, a http://www.posta.hu internetes címen.

-8.4.2. Előre értesítés: A szállítás napján a Vevőt az MPL e-mailben előre értesíti a csomagok érkezéséről. Az a Vevő, aki regisztrációkor mobil telefonszámot adott meg, SMS értesítést is kaphat. Elfogadott telefonszám formátumok: 36707780181, +36707780181, +3670 778 0181

-8.4.3. Kézbesítés - jogosult átvevő személy: A Küldeményt az MPL a Vevőnek (a Címzettnek), illetve az egyéb jogosult átvevőnek személyes átadással kézbesíti. A Címzetten kívüli egyéb jogosult átvevőnek tekintendő a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő. A jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet részére címzett Küldemény átvételére különösen a Szervezet azon vezetője, vezető tisztségviselője jogosult, aki képviseleti jogosultságát valamilyen okirattal igazolni tudja.

-8.4.4. Küldemény átvétele: A Címzettnek az MPL kiszállítási listáján kell igazolnia a Küldemény átvételét aláírásával, nevének nyomtatott betűvel való kiírásával, - nem természetes személy Címzett esetében - a Címzett nevének feltüntetésével és a Címzett nevében átvevő személy nevének nyomtatott betűvel való  kiírásával. A Küldemény kézbesítését a Címzett a kiszállítási lista aláírásával erősíti meg, a csomagszámmal  azonosítható kézbesítési bizonylaton.

-8.4.5. Másodszori kézbesítési kísérlet: Ha a Küldemény kézbesítése első alkalommal nem járt sikerrel, az MPL  e-mail értesítő formájában tájékoztatja a Címzettet erről a tényről, és a Küldemény visszakerül az MPL depóba.  Ezt követően az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a kézbesítést. Ha ez is sikertelen, a Küldemény visszaszállításra kerül az Eladóhoz.

-8.4.6. Kézbesítetlen küldemény: Kézbesíthetetlen Küldemény esetén az MPL a Küldeményt visszaszállítja a Feladó részére.

-8.4.7. Küldemény ellenőrzése: A Küldemény átvevője köteles az átvételkor a Küldeményt a fuvarozó  jelenlétében megvizsgálni és nyilvánvaló, a Küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a fuvarozóval közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt az MPL-nek haladéktalanul bejelenteni. Az átvevő köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében. Az MPL a kártérítést a Feladóval/Megbízóval egyezteti a beszerzési számla  alapján.

-8.4.8. Utánvétfizetés: Utánvét esetén a Küldeményt kizárólag az Eladó által megjelölt értékének kifizetése ellenében szolgáltatja ki az MPL a Címzett részére.

-8.4.9. Panasz kezelése: Panasz előterjesztésére az MPL felé a Címzett is jogosult, illetve azok meghatalmazottjai. Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a Címzett állítja, hogy az MPL által nyújtott Szolgáltatás vagy az MPL alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a  jogszabályi előírásoknak, illetve az MPL Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A panaszt az MPL felé írásban (levélben vagy e-mailen) kell bejelenteni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladónak nem  áll módjában elfogadni.

-8.4.10. Küldemény átvétele: A Vevő a csomag sértetlensége esetén nem kérheti a futártól a csomag bontását, és tartalmának tételes átadását.

-8.4.11. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladónak nem áll módjában elfogadni.

-8.5. A Vevő hibájából át nem vett küldemények szállítási és visszaszállítási díja a Vevőt terheli, ezért az Eladó nyomatékosan felhívja a Vevő figyelmét, hogy csak akkor adja le megrendelését, ha annak átvételét, illetve utánvét esetén a megrendelés összegének kifizetését az átvételkor biztosítani tudja. Az MPL részére a Feladó/Megbízó fizet minden díjat, a visszaszállítás díját is.

-8.6. A Webáruház programja a megrendelés véglegesítése előtt tájékoztatja a Vevőt a várható szállítási költségről, a megrendelés pontos adatairól, és végösszegéről. Ezután Vevő véglegesíti megrendelését. Az Eladó a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja a Vevőt, hogy megrendelése elfogadásra került.

-8.7. Az Eladó fenntartja a jogot bármely szállítási mód előzetes értesítés nélküli ideiglenes vagy végleges szüneteltetésére.

 

 

9. FIZETÉS

 

-9.1. A Vevő a fizetési (pénztár) oldalon az alábbi fizetési módok közül választhat:

 

-9.1.1. Fizetés az áru futártól történő átvételekor: A Vevő a kiszállított küldemény ellenértékét, és a szállítási díjat a futárnak készpénzben, egy összegben köteles megfizetni. Ebben az esetben a kézbesítés kizárólag az ellenérték kifizetése, és az MPL kiszállítási listájának aláírása (átvétel igazolása) után történik meg. A szállítás költsége a Vevőt terheli, amely mértékéről a Webáruház fizetési rendszere és a megrendelés visszaigazolása ad tájékoztatást. Az áru futártól történő átvételekor való fizetés kizárólag a futárszolgálat útján történő szállítás esetén választható.

 

-9.2. Az Eladó fenntartja a jogot bármely fizetési mód előzetes értesítés nélküli ideiglenes, vagy végleges szüneteltetésére.

 

-9.3. A Vevő választása szerint a fizetést a „Fizetési információk” menüpontban rögzítetteknek megfelelően teljesítheti kézpénzben az MPL futáránál, átvételkor. Külföldi szállítás esetén kizárólag banki átutalással lehet kiegyenlíteni a számlát.

 

-9.4. A megrendelt termék vételárának, valamint a kiszállítás, és az esetleges utánvét díjának teljes kifizetéséig a termék az Eladó tulajdona marad.

-9.5. Az Eladó Viszonteladókkal (a velük kötött egyedi szerződés alapján) a fentiektől eltérő fizetési módban is megegyezhet.

 

 

10. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

 

-10.1. A megrendelés véglegesítésével a Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru visszaigazolt árát, valamint a szintén visszaigazolt szállítási költséget köteles kifizetni. Az Eladó a megrendelt termékeket kiszámlázza és kiszállítja.

 

-10.2. A fogyasztónak minősülő Vevő (önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy) a megrendelése során élhet a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

 

-10.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidőre e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

 

-10.4. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor. Szolgáltatás nyitásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát úgy, hogy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

 

-10.5. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

-10.6. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

 

-10.7. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

-10.8. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

-10.9. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 

-A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

-Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása   után nem küldhető vissza;

 

-Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

-10.10. Eladó a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

 

-10.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

-10.12. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Eladó címen leadni.

 

-10.13. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 

-10.14. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

 

-10.15. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

 

-10.16. Az Eladó nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

-10.17. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

 

-10.18. A visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

-10.19. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével, melyet itt érhet el), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

 

-10.20. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül az Eladó a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt visszatéríti.

 

-10.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Eladót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

-10.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

 

-10.23. Elállási jog gyakorlásának a menete:

 

-Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az Eladó elérhetőségeinek egyikére elküldeni.

 

-Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

 

-A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

 

-Az Eladó azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

-Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

 

11. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

 

-11.1. A PIPITER.HU webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

 

-11.2. Az Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő és ennek időtartama az adott termék mellett van feltüntetve.

 

-11.3. Az Eladó a vásárláskor a hibás teljesítés esetén szavatossági felelősséggel tartozik (6:159. §), az alábbiak szerint:

 

-11.3.1. Kellékszavatosság:

-Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

-Felhasználó a webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági   igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

-Milyen jogok illetik meg a Vevő a kellékszavatossági igénye alapján?

-Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést,   kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más   igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte,   illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás   költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.   Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve,   ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

-Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?

-Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől   számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől   számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

-Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

-Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

-Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

-A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl   nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető   vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani,   hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

-11.3.2. Termékszavatosság:

-Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?

-Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági   igényt érvényesíthet.

-Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

-Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

-Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

-A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,   vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

-Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?

-Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

-Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

-Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

-A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

-A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

-A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-A hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető  vagy

-A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

-A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

-Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással  párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt   termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

-11.3.3. Jótállás:

-Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

-Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.  22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

-Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

-A jótállás időtartama:

-A, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

-B, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

-C, 250 000 forint eladási ár felett három év.

-E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

-A jótállás határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a  Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

-Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor  a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

-A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén,  fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

-Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint:

-1. Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy  ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget  eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés  súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmét; vagy

-2. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja  vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést  nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy  kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

-Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a  Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a  fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas  más módon történik.

-Ha kiderül, hogy nem javítható a termék: Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal  történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a  fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha  a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére  visszatéríteni.

-Ha negyedszer is elromlik a termék: Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő  kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a  fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a  Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs  lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

-Ha nem sikerül 30 napon belül kijavítani: Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére  való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató  köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha  a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő  eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

-Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

-A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka  a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és  jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem  érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság  fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

-Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

-Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a  kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a  meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából  keletkeztek.

-Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

-11.4. Szavatossági, jótállási igények bejelentésére, intézésére vonatkozó szabályok

 

-11.4.1. A Vevő szavatossági, jótállási igényét az Eladó Vevőszolgálatán, annak nyitvatartási idejében jelentheti be, és ott intézheti.

-11.4.2. Ha a fogyasztónak minősülő Vevő szavatossági igényt érvényesít az Eladóval szemben, a szerződés megkötését  bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vevő az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja.

 

-11.4.3. Az Eladó a Vevő kifogásáról köteles jegyzőkönyvet felvenni. Ha az Eladó a Vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nyilatkozni nem tud, álláspontjáról legkésőbb öt munkanapon belül köteles értesíteni a Vevőt.

 

-11.4.4. Az árut javításra, vagy cserére az Eladó Vevőszolgálatán, annak nyitvatartási idejében elismervény ellenében kell átadni. Az elismervényen fel kell tüntetni a Vevő nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru  átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a Vevő a kijavított árut átveheti.

 

-11.4.5. A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – az Eladót terhelik.

 

-11.4.6. Eladó nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a  kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő  behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

-11.4.7. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

-11.4.8. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

-11.4.9. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

-11.4.10. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

-11.4.11. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

-11.4.12. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem  tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás  lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

-11.4.13. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző  hatóság kérésére bemutatni.

 

-11.4.14. Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a  kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

 

12. ÉSZREVÉTEL, INFORMÁCIÓKÉRÉS, PANASZKEZELÉS

 

-12.1. A Vevő észrevételével, tájékoztatás kérési igényével a Szolgáltató Vevőszolgálatához fordulhat a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott elérhetőségeken.

 

-12.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

-12.3. Az írásbeli panaszt a szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

-Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

-A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

-A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

-A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

-Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési címe: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Mobil: +3670 702 8403

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

-Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154, (20) 283 3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

 

-Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

 

-Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

Honlap címe: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap címe: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

-Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap címe: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

-Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap címe: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

-Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap címe: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

 

-Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap címe: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

-Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap címe: https://www.hbmbekeltetes.hu/

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

-Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István Honlap címe: http://www.hkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

-Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

-Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap címe: www.kemkik.hu/hu/bekeltetotilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

-Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap címe: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

-Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Elnök: Dr. Koncz Pál

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

-Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

E-mail cím: skik@skik.hu

 

-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

-Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

-Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

-Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz. 115-116.

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 841-111

Név: Dr. Herjavecz Klára

Honlap címe: http://www.bekeltetesveszprem.hu/

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

-Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: Dr. Molnár Sándor

Honlap címe: http://www.bekelteteszala.hu/

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

-A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

-Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

 

-A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

-Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

-Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 

 -Az eljáró bíróságot;

 

 -A feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

 -Az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

 -Azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

 -A bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet;

-A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

 

13. HÍRLEVÉL, REKLÁM CÉLÚ ÜZENET

 

-13.1. A PIPITER.HU webáruház üzemeltetője hírlevelet, vagy egyéb reklám célú levelet kizárólag azon látogatói számára küld, akik előzetesen, az internetes felületen keresztül, e-mailben, vagy írásban erre engedélyt adnak.

 

-13.2. A hírlevélre feliratkozás önkéntes alapon történik, és nem jár kötelezettségekkel sem a feliratkozó látogató, sem a PIPITER.HU webáruház üzemeltetője számára.

 

-13.3. A PIPITER.HU webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül különféle kedvezményeket nyújtson a hírlevél szolgáltatásra is feliratkozott vásárlói részére, illetve ezeket a kedvezményeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, illetve megszüntesse.

 

-13.4. Az Eladó a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

-13.5. A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját, továbbá az adatkezelés nyilvántartási számát.

 

-13.6. A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a PIPITER.HU webáruház üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt.

 

 

14. KAPCSOLATTARTÁS

-A Vevő a megrendelésének leadásával engedélyt ad rá, hogy az Eladó elektronikus vagy hagyományos postai úton, statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár a Vevőre nézve semmilyen negatív következménnyel.

 

15. SZERZŐI JOG

 

-15.1. Miután a PIPITER.HU, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a PIPITER.HU weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

 

-15.2. A PIPITER.HU weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén   is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

-15.3. Az Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

-15.4. Tilos a PIPITER.HU weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a pipiter.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

-15.5. A PIPITER.HU név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag az Eladó írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

-15.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Eladót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Eladó közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

16. EGYÉB

 

-16.1. A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár megtérítését ebben az esetben az Eladó követelheti a Vevőtől.

 

-16.2. A nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseit alkalmazzák.

 

-16.3. Vitás kérdésekben a bírósági illetékesség helye Veszprém.

Amennyiben nem ért egyet a jelen szerződésben meghatározottakkal, illetve az abban foglaltakat nem tekinti magára nézve kötelező érvényűnek, kérjük, haladéktalanul függessze fel a PIPITER.HU webáruház használatát!

Köszönjük, hogy webáruházunkat választotta, kellemes vásárlást kívánunk!

Szentkirályszabadja, 2021. június 20.